Teambuilding

Lyngbugten 8

4583 Sjællands Odde

Denmark

09.00 til 18.00

Mandag - fredag

JA

Management

+ Teambuilding

Brug for en ekspert?

 

Vi har den praktiske erfaring og kommer gerne til et uforpligtende møde.

Teambuilding

 

Vi forstår teambuilding som den proces der bevidst iværksættes for at skabe effektive, selvudviklende og selvreflekterende teams.

 

Med teams menes en gruppe der arbejder sammen om at løse en konkret opgave, med en klar rollefordeling og et fælles mål.

 

Vores arbejde med teambuilding går i vid udstrækning ud på at styrke og vedligeholde samarbejdet i og ledelse af en eksisterende gruppe bl.a. gennem at opnå en større accept af og forståelse for hinandens styrker.

 

Vi benytter i høj grad Myers-Briggs Type Indikator som grundlag for samarbejdet.

 

 

© Copyright. All Rights Reserved