Forandringsledelse

Lyngbugten 8

4583 Sjællands Odde

Denmark

09.00 til 18.00

Mandag - fredag

JA

Management

Forandringsledelse

I de ”gode gamle dage” var lederens prioritet overskud og stabilitet i virksomheden.

 

Overskuddet skal fortsat være der, men i dag kan ingen virksomhed undgå at skulle forandre sig for enten at tilpasse sig omgivelsernes nye teknologi, et nyt marked eller nye samfundsmæssige vilkår eller for at skulle gøre organisationen mere omstillingsparat.

 

Nogle undersøgelser siger at op mod 80 % af en virksomheds forandringer fejler med et lavere løsningsniveau til følge.

 

Hvis man kan sikre, at ledelse og medarbejdere oplever en positiv forandring, sikres et højere problemløsningsniveau, højere medarbejdertilfredshed og større overskud på bundlinjen.

 

 

Brug for en ekspert?

 

Vi har den praktiske erfaring og kommer gerne til et uforpligtende møde.

Vi er uddannede i Change Management både i Danmark og i USA.

Plan

John Kotter er en af guruerne inden for Change Management og hans 8-trins model er benyttet af mange virksomheder i forsøg på at styre en forandring.

Der findes naturligvis andre, der også har udviklet deres egne modeller, men de baserer sig alle mere eller mindre på Kotters model.

Der er selvfølgelig ikke nok at kende Kotters model. Den skal også føres ud i livet - og det kan vi hjælpe med.

 

Kotters otte-trins model er

 

  • Etablering af en oplevelse af nødvendighed
  • Oprettelse af en styrende koalition
  • Udvikling af en vision og en strategi
  • Formidling af forandringsvisionen
  • Styrke medarbejdernes kompetencer
  • Generering af kortsigtede gevinster
  • Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring
  • Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen

 

 

 

© Copyright. All Rights Reserved