Sundhedsstrategi

Lyngbugten 8

4583 Sjællands Odde

Denmark

09.00 til 18.00

Mandag - fredag

JA

Management

Sundhedsstrategi

Den 5. juni 2014 blev Pharmakon kåret som Danmarks Sundeste Virksomhed.

På det tidspunkt havde Janne været adm. Direktør for virksomheden i 8 år og havde bevidst arbejdet med hele virksomheden ud fra en økonomisk logik, der siger, at medarbejdernes trivsel er fundamentet for virksomhedens succes. Og det virker.

 

Medarbejdertilfredsheden var steget markant, sygefraværet gået ned, kunderne var tilfredse og økonomien i top for blot at nævne nogle få punkter. .

 

Brug for en ekspert?

 

Vi har den praktiske erfaring og kommer gerne til et uforpligtende møde.

Plan for virksomheden

  • Lav en analyse over organisationen, udarbejd en strategi med værdier og mål og målsætninger. Gør det så godt, at alle til sidst kender deres pay-of, ved de hvorfor vi er her, og hvor skal vi hen. Opbyg et ledelseslag som fungerer på et afstemt uddannet ledelsesgrundlag.

 

  • Kig på situationsbestemt ledelse, har vi alle ingredienserne med fra start til slut, eller skal vi lige gøre noget ved fx coaching, eller medarbejderudviklingssamtaler, måske var MBTI (Meyers Brigs typeindikator/JTI) et godt værktøj. Uddan nu specialister og få det hele forankret i basisorganisationen.

 

  • Få iværksæt teambuilding på chef- og ledelsesniveau. Hvad med trivslen hos medarbejderne, er den god nok, kan organisationen bære denne opgave, og hvordan får vi den til det?

 

  • Kender alle de præmisser, vi er her under, har vi et fastholdelsesgrundlag, har vi et fraværsgrundlag, kan alle tage den svære samtale?

 

  • Fjern spild i organisationen, er kvaliteten i orden, hvordan får vi indført og accepteret LEAN i som et dagligt givtigt værktøj? Uddan specialister og få det forankret i basisorganisationen.

 

  • Når man en dag kommer så langt og kommer igennem dette, så kan vi måske anvende selvledelse. Er organisationen klar til det, kan medarbejderne være selvaktualiserende og kan de være selvevaluerende? Hvordan giver vi dem værktøjerne til dette?

 

  • Men husk også innovationen, hvad skal vi leve af i fremtiden, hvordan får vi nogle produkter, som vores kunder er interesserede i og som giver god mening for dem?

 

  • Og oven over det hele ligger økonomien, hvis den ikke er præcis og styret, giver alt det andet ingen mening.

 

© Copyright. All Rights Reserved